Oddílové příspěvky na rok 2024

Oddílové příspěvky na rok 2024: 4000,- Kč

je možné platit na účet TJ Kajak 92 041 53 99/0800 + do poznámky jméno člena nebo hotově do pokladny Pavlovi Rothmeierovi.

Zaplaťte do 31.1.2024

Jednorázové vstupné do posilovny pro nečleny oddílu: 100,- Kč / vstup.